Šodien SIA "VEGA STIVIDORS" produktu portfelī ir iekļauti sekojoši preču zīmes: